Διάλεκτος της Κρήτης

creta crete kreta crète greece guide
Κρητη

Κρητική Διάλεκτος

Η Κρητική διάλεκτος θεωρείται ότι είναι απλώς μια διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που ομιλείται από τους τους ανθρώπους που ζουν στην Κρήτη και τις πολλές χιλιάδες κρητικών που απαρτίζουν την διασπορά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι στην Κρήτη, όπως και πολλά άλλα νησιά στην Ελλάδα, υπάρχουν μόνο διαφορές στην προφορά και διαφορετικές λέξεις ή εκφράσεις σε σύγκριση με την καθομιλουμένη Ελληνική και ότι αυτά μπορεί να διαφέρουν και στο νησί της Κρήτη η ίδια.

Μερικά παραδείγματα είναι η χρήση του "ίντα" αντί του "τί" το "και" ακούγεται περισσότερο σαν "τσέ" ,"Έντα" αντί του "τώρα" και "επα" η "επαέ" "αντί του "εδώ". Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα κρητικά, όπως και οι περισσότερες άλλες ελληνικές διαλέκτοι έχουν εξελιχθεί από την Κοινή, η καθολική διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας που ομιλείται σε ολόκληρη την μετα-κλασική αρχαιότητα (300 π.Χ. έως το 300 μΧ), αλλά η δομή του και το λεξιλόγιο εμφανίζει διαφορές από την τυπική ελληνική, λόγω της απόστασης της Κρήτης από τις κύριες ελληνικές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδς. Θεωρείται επίσης ότι η κατάκτηση της Κρήτης από διάφορες ομάδες κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουν αφήσει την επιρροή τους ιδιαίτερα στο λεξιλόγιο .

Ωστόσο, το 2005, και μετά από 25 χρόνια υποβολής αναφορών από μια ειδική ομάδα Κρητικών γλωσσολόγων, η ΕΕ έχει επισήμως αναγνωρισεί ότι τα Κρητικά ελληνικά δεν είναι μια διάλεκτος, αλλά μια ζωντανή γλώσσα και πιστεύεται ότι είναι η αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα της Ευρώπης με ρίζες που εκτείνονται πίσω ακόμα και από την αρχαία ελληνική. Ένας απο αυτή την ομάδα των Κρητικών γλωσσολόγων υποστηρίζει ότι ο Κρητικός χωρικόςτου σήμερα δεν θα ειχε κανένα πρόβλημα να συνομιλεί με έναν πρόγονο του της εποχής της Κνωσού.....